Commissioning

In Amerika en Engeland is commissioning van gebouwen een goed ontwikkelde professionele dienstverlening. Opdrachtgevers eisen het en de markt levert goed gespecificeerde en gecertificeerde diensten.

In Nederland wordt commissioning vooral toegepast wanneer grote risico’s voor veiligheid en gezond-heid een rol spelen, bijvoorbeeld in de petrochemische industrie en bij de bouw van laboratoria en clean rooms.

De vraag naar commissioning diensten neemt in Nederland toe omdat steeds hogere eisen gesteld worden aan de duurzaamheid van gebouwen. In methoden voor de beoordeling van duurzaamheid van een gebouw zoals BREEAM en LEED is commissioning inmiddels een verplicht onderdeel.