Project-/commissioningfasen van een bouwproject - bestaande bouw

Het commissioningproces bij bestaande bouw bestaat uit vier fasen, te weten:

  1. Planning-fase
  2. Onderzoek-fase
  3. Implementatie-fase
  4. Overdracht-/ Afhandelings-fase

Vanuit de invalshoek van het facilitair proces is dit in onderstaand figuur weergegeven.

commissioningproces bestaande bouw