Project-/commissioningfasen van een bouwproject - nieuwbouw

De volgende project-/commissioningfasen zijn in een nieuwbouwproject en/of grote renovatieproject te benoemen:

  1. Initiatieffase
  2. Ontwerpfase
  3. Uitwerkingsfase
  4. Uitvoeringsfase
  5. Ingebruikname en beheerfase

Deze projectfasen zijn weer verder op te delen in stappen zoals weergegeven in onderstaande figuur.

Het commissioningproces volgt het bouwproces van fase I, de initiatieffase t/m fase V, de Ingebruikname en Beheerfase.

commissioningproces nieuwbouw