Het commissioningproces

Het commissioningproces wat gevolgd wordt voor (i) Nieuwbouw en (ii) Bestaande bouw in één schema:
Commissioningproces

De vier te onderscheiden Cx-typen in relatie met de bouw projectfasen

De vier te onderscheiden Cx-typen in relatie met de bouw projectfasen

Typen commissioning

De volgende typen commissioning zijn te benoemen:

  • Initial (initiële)-commissioning: bij nieuwbouw en grote renovaties
  • Retro (achteraf)-commissioning: bij bestaande bouw waar nog niet eerder commissioning is toegepast;
  • Re (Her)-commissioning: bij bestaande bouw waar al eens eerder commissioning is toegepast;
  • Continuous (Permanente)-commissioning, ook wel On-going commissioning genoemd: voor nieuwbouw en bestaande bouw.

Waarom, Wie, Wat en Hoe

De relatie tussen commissioning-type en de denkbare vragen van “Waarom, Wie, Wanneer en Hoe” doen we commissioning met bijbehorende antwoorden zijn in onderstaande figuur weergegeven 
(CA: Commissioningautoriteit)

Type commissioning Waarom? Wie? Wanneer? Hoe?
Initial Commissioning Garanderen dat het gebouw en de systemen en apparatuur functioneren volgens het ontwerp Onafhankelijk CA, aangenomen door de eigenaar of door de constructiemanager van het project Eenmalig tijdens nieuwbouw of renovatie Verificatie en functionele prestatieniveau test
Retro- Commissioning Opsporen en verhelpen van problemen, en optimalisatie van het prestatieniveau Facilitair B&O personeel of een  Eenmalig, n.a.v. specifieke problemen of om een commissionings -programma op te stellen Diagnostiche monitoring en functionele prestatietest
Re-Commissioning Garanderen dat het gebouw en de systemen en apparatuur functioneren volgens het ontwerp, of voldoen aan de huidige gebruiksbehoeften Facilitair B&O personeel of een onafhankelijke CA Periodiek als het gebouw veroudert, of permanent als onderdeel van het B&O programma van het gebouw Functionele prestatietest
Continuous Commissioning Opsporen en verhelpen van problemen, en optimalisatie van het prestatieniveau Facilitait B&O personeel of een onafhankelijke CA Permanent als onderdeel van het B&O programma van het gebouw Data monitoring en trending