Wat is commissioning

Commissioning is een kwaliteitsbeheersingsproces voor het verifiëren en documenteren van de afgesproken prestaties van gebouw en installaties en die vooral ook te borgen.

Kort samengevat:
“Commissioning is een methode voor risicoreductie”

Nieuwbouw
Bij een nieuwbouw project wordt er op getoetst of de ontwerpuitgangspunten zowel bouwkundig als installatietechnisch voldoende worden geborgd. Bij de oplevering van gebouw en installatie zal door het uitvoeren van het commissioningproces de overgebleven “restpunten” geminimaliseerd zijn (bij voorkeur ”nul” restpunten, ook dat komt voor!) en comfortklachten tijdens ingebruikname en tegenvallende energieprestaties worden voorkomen.

Bestaande bouw
Bij bestaande bouw wordt als eerste nagegaan of de bestaande installatie die prestatie kan leveren die past bij de huidige faciliteitseisen van de gebruiker van het gebouw, m.a.w. of de installatie werkt volgens de ontwerpuitgangspunten van destijds is op zich niet relevant meer! Verder volgt het commissioningproces grotendeels die voor nieuwbouw.