DBCxA

De Dutch Building Commissioning Association (DBCxA) is sinds 2013 een erkende non-profit instantie. De DBCxA heeft de structuur van een platform en is een naar “buiten” gerichte organisatie die de acceptatie en toepassing van commissioning als efficiënte methode voor prestatieborging van gebouwen en woningen in Nederland bevordert. Dit betekent onder andere dat vraag en aanbod van commissioning diensten goed op elkaar afgestemd moeten worden.

Het succes van commissioning is voor een groot deel afhankelijk van een goede match tussen aanbieder en opdrachtgevers. De DBCA wil enerzijds de aanbodzijde ondersteunen in het professionaliseren van haar taken omdat deze een kritische succesfactor is en anderzijds de vraagzijde ondersteunen door bundeling van de partijen die hieraan een bijdrage leveren.