Doelstellingen

De DBCxA is een proactief platform en is ook opleidingsgericht en reageert op de behoeften vanuit het marktsegment. De volgende doelstelling worden actief nagestreefd:

  • Bevordering van de toepassing van commissioning door actief informeren van de vraagzijde (opdrachtgevers/gebouweigenaren) en professionalisering van de aanbodzijde (installateurs);
  • Een platform zijn voor visieontwikkeling, kennisoverdracht en samenwerking, zodat kennis van participanten over commissioning en prestatieborging op een hoog niveau komt;
  • Prestaties van gebouwen en installaties meetbaar maken door commissioning keurmerken te ontwikkelen en te onderhouden;
  • Prestaties van gebouwen en installaties (laten) beoordelen en certificeren, zodat goed presterende gebouwen zichtbaar zijn in de markt. Hiermee kan DBCxA bijvoorbeeld aansluiten op BREEAM of soortgelijke (milieu) prestatiebeoordelingsschema’s, waarin commissioning een onderdeel is waarvoor punten gescoord kunnen worden;
  • Het platform richt zich op alle bij het bouwproces betrokken partijen zoals overheden, opdrachtgevers, architecten, ingenieurs, aannemers en installatiebedrijven, sector organisaties en kennis- en norminstituten;
  • Vorm samenwerkingsrelaties met andere organisaties die de gebouwde omgeving “bedienen”;
  • Het platform stimuleert, organiseert en faciliteert de markt voor commissioning als professionele dienstverlening in Nederland;
  • Ontwikkel en bevorder technische middelen voor opdrachtgevers;
  • Invloed op standaarden, beleid en codes die hoge prestatiegebouwen ondersteunen.