Visie

Door de kwaliteit van bouwprocessen, gebouwen en installaties beter te borgen draagt het platform
bij aan een gezonder werkklimaat, betere arbeidsprestatie, betere energieprestatie en kostenbesparing door beperking van faalkosten. Hiermee wordt ook een bijdrage geleverd aan de transitie naar een duurzame samenleving.