Downloads

Het DBCA "kernteam" maakt een inventarisatie wat er op de Nederlandse markt aan commissioningdocumenten c.q. procedures, protocollen etc. gebruikt worden.

  • Voorbeeld A
    Voorbeelden van een Nederlands installatiebedrijf worden getoond die interne werkprocedures heeft vastgelegd om uiteindelijk aan te kunnen tonen dat het apparaat/ installatie functioneert en voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in de functionele en regeltechnische omschrijving van het systeem.

  • Voorbeeld B
    Een groot Nederlands bedrijf heeft als eigenaar/opdrachtgever commissioningrichtlijnen opgesteld waaraan opdrachtnemende partijen moeten voldoen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden.

  • Voorbeeld C
    Hier wordt aan gewerkt. In voorbeeld C zal aandacht worden gegeven aan de vraag "Hoe er gecommissioned moet worden".