Voorbeeld A

Bijgesloten een serie van 8 documenten van een Nederlands installatiebedrijf die interne werkprocedures heeft vastgelegd om uiteindelijk aan te kunnen tonen dat het apparaat/ installatie functioneert en voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in de functionele en regeltechnische omschrijving van het systeem.

Voorbeeld commissioning documenten E, W, M&R en GBS

Voorbeeld commissioning documenten E, W, M&R en GBS

in dit document is een indelingsoverzicht gegeven van commissioning- documenten met bijbehorende onderdelen voor een specifiek project. Het overzicht is onderverdeeld in:

  1. Elektrotechnische installaties;
  2. Werktuigkundige installaties en
  3. Regelinstallatie en GBS.

De documenten hebben een ordening in een 7-tal hoofdgroepen.

Het overzicht bestaat uit twee typen documenten, te weten:

  • De Procedure documenten waarin is vastgelegd de doelstelling van de procedure, alsmede de werkwijze hoe uitvoering gegeven moet worden aan deze procedure en de acceptatiecriteria waar het apparaat of systeem aan moet voldoen.
  • De Protocol documenten waarin de resultaten vastgelegd van de uitgevoerde procedure, ook wel checklists genoemd.
PCD103 Luchthoeveelheden en circulatievoud

PCD103 Luchthoeveelheden en circulatievoud

Een voorbeeld van een procedure document PCD 103 waar de procedure is beschreven voor verificatie van de HVAC- installaties of de luchthoeveelheden en de circulatievouden van de ruimten voldoen aan de gestelde eisen.