Doelstelling commissioning

De doelstellingen van commissioning zijn kort samengevat: 

  • Het opleveren van een veilig en gezond gebouw.
  • Het verbeteren van de energieprestatie en het minimaliseren van het energiegebruik.
  • Het verlagen van de operationele kosten.
  • Het waarborgen van adequate voorlichting en training van het B&O personeel.
  • Het verbeteren van de systeemdocumentatie. 

Het hoofddoel is echter het scheppen van een raamwerk voor een kwaliteitsgeoriënteerd teamwerk waardoor de projectkosten verlaagd worden, terwijl de betrouwbaarheid en de kwaliteit van gebouw en installaties/systemen gewaarborgd blijven. Zodoende blijft de waarde van het bezit van de eigenaar op de lange termijn gehandhaafd.