Geïntegreerd prestatieniveau

Commissioning wordt gewoonlijk geassocieerd met dynamische en geïntegreerde mechanische en elektrische systemen, met persoonlijke en andere veiligheid, transportsystemen en andere systemen en hun regelingen en bedieningsorganen.

Hedendaagse toepassing van commissioning gaat uit van het geïntegreerde karakter van het prestatie-niveau van de gezamenlijke installaties/ systemen van het gebouw. De belangrijkste aspecten zijn veiligheid, binnenluchtkwaliteit, en integrale persoonlijke veiligheid. Bovendien is een proactieve aanpak nodig van het beheer en onderhoud (B&O) van de geïnstalleerde systemen/installaties. 

Niet alleen moet gewaarborgd worden dat de afzonderlijke apparaten hun individuele prestaties halen, maar testen die deel uitmaken van commissioning hebben ook betrekking op het hele geïntegreerde systeem, de regelingen en bedieningsorganen, de oplevering (aan de gebruikers), testen m.b.t. de onderlinge samenwerking van systemen; testen van de juiste functionering en bediening van de belangrijkste onderdelen, het verifiëren dat de handleidingen voor B&O volledig en juist zijn, en dat de training van het personeel voor B&O goed is, dat de systemen voldoen aan de eisen voor onderhoudbaarheid, toegankelijkheid, ondersteunbaarheid, betrouwbaarheid en de documentatie van het hele proces. Al deze zaken hebben in het algemeen geen hoge prioriteit in een standaard kwaliteitscontroleprogramma. Bij commissioning is dat uitdrukkelijk wel het geval, zodat de eigenaar/opdrachtgever erop mag vertrouwen dat de systemen van het gebouw correct geïnstalleerd worden en functioneren volgens de eisen.
 
Dit hiervoor genoemde punten samengevat gaat het bij commissioning om:

  • Prestatieborging;
  • Kwaliteitsborging;
  • Functionaliteitsborging;
  • Kwantiteitsborging.

Gerealiseerd moet worden, dat commissioning niet slechts het nalopen is van een door de fabrikant geleverde checklist bij de installatie en het opstarten van de apparatuur. In werkelijkheid is commissioning een resultaat georiënteerd, alomvattend proces, met de nadruk op communicatie, inspectie, testen en documentatie. In de ideale situatie begint commissioning in de Initiatieffase en loopt door tot na de Ingebruikname en Beheerfase. Het is in de tussenliggende fasen sterk betrokken bij de planning, het ontwerp, de bouw/ constructie en acceptatie.