Over DBCxA

Visie

Door kwaliteit van bouwprocessen, gebouwen en installaties te borgen zorgt Commissioning Nederland bij aan een gezond werkklimaat, betere arbeidsprestatie, betere energieprestaties en kostenbesparing door beperking van faalkosten. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de transitie naar een duurzame samenleving.

Missie

Dutch Building Commissioning Association (DBCxA) wil dat commissioning in Nederland geaccepteerd wordt als een efficiënte methode voor prestatieborging. Het platform vervult een toonaangevende rol bij de ontwikkeling van commissioning diensten door te concretiseren, te inspireren en te verbinden.

Doelstellingen

DBCxA is een proactief platform en is ook opleidingsgericht en reageert op de behoeften vanuit het marktsegment. De volgende doelstelling worden actief nagestreefd:

Bevordering van de toepassing van Commissioning door actief informeren van de vraagzijde (opdrachtgevers/gebouweigenaren) en professionalisering van de aanbodzijde (installateurs)

Een platform zijn voor visieontwikkeling, kennisoverdracht en samenwerking, zodat kennis van participanten over Commissioning en prestatieborging op een hoog niveau komt

Prestaties van gebouwen en installaties meetbaar maken door Commissioning keurmerken te ontwikkelen en te onderhouden

Invloed op standaarden, beleid en codes die hoge prestatiegebouwen ondersteunen

Prestaties van gebouwen en installaties meetbaar maken door Commissioning keurmerken te ontwikkelen en te onderhouden

Vorm samenwerkingsrelaties met andere organisaties die de gebouwde omgeving 'bedienen'

Het platform richt zich op alle bij het bouwproces betrokken partijen zoals overheden, opdrachtgevers, architecten, ingenieurs, aannemers en installatiebedrijven, sector organisaties en kennis- en norminstituten

Ontwikkel en bevorder technische middelen voor opdrachtgevers

Bestuur DBCxA

DBCxA is een proactief platform en is ook opleidingsgericht en reageert op de behoeften vanuit het marktsegment. De volgende doelstelling worden actief nagestreefd:

John Lens
Voorzitter DBCA, afgevaardigd vanuit TVVL
Andre van Tongeren
Bestuurslid, afgevaardigd vanuit VCCN
Thomas Emmery
Bestuurslid, afgevaardigd vanuit Techniek Nederland
Remi Hompe
Penningmeester, afgevaardigd vanuit Binnenklimaat Nederland
Ellen den Broeder
Secretaris, afgevaardigd vanuit NVDO

Werkgroep Kennisoverdracht

Marco Bakker
Voorzitter werkgroep kennisoverdracht, afgevaardigd vanuit NVDO
Thijs van der Veen
Afgevaardigd vanuit Techniek Nederland
Andre van Tongeren
Afgevaardigd vanuit VCCN
Kevin Lenting
Afgevaardigd vanuit NVBV
Sannie Verweij
Afgevaardigd vanuit Gebouwinzicht

Werkgroep persoonscertificering

Geert-Jan Hoogendoorn
Afgevaardigd vanuit TVVL
Michel van de Laar
Afgevaardigd vanuit BAM
Bert Elkhuizen
Afgevaardigd vanuit TVVL
Jos Bijman
Afgevaardigd vanuit TVVL
Marco Bakker
Afgevaardigd vanuit D-Tacs

Werkgroep CX-Plan CX-Processen

Berend Koudstaal
Afgevaardigd vanuit ISSO
Bertus Toering
Afgevaardigd vanuit ET Management & Advice
Michel Bruns
Afgevaardigd vanuit W4Y Adviseurs
Andre Vosselman
Afgevaardigd vanuit BBN
Bert Elkhuizen
Afgevaardigd vanuit TVVL
Arjan van der Sar
Afgevaardigd vanuit CX Techniek
Michiel van de Laar
Afgevaardigd vanuit BAM Advies & Engineering
Geert-Jan Hoogendoorn
Afgevaardigd vanuit DWA

Stakeholders

Techniek Nederland
ISSO
Binnenklimaat Nederland
VCCN
NVDO
TVVL
FHI Gebouw automatisering