Overzicht nieuws

Commissioning Nederland heeft een inventarisatie gemaakt van wat er op de Nederlandse markt aan commissioningdocumenten c.q. procedures, protocollen etc. gebruikt worden.

DBCxA Transformeert naar Commissioning Nederland

7 december 2023: Invloeden van de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op Commissioning (PE-sessie)

Vanaf 2023 neemt Dutch Building Commissioning Association de Commissioners over

Vanaf  2023 heeft Dutch Building Commissioning Association in goed overleg met Sertum, de Commissioners en de aangesloten branchepartijen het register

Het secretariaatsbureau van DBCA is per 1 januari 2023 ondergebracht bij het shared servicecentrum van TVVL

Remi  Hompe,  penningmeester  DBCA,  is  blij   met deze  nieuwe  samenwerking:  “TVVL  heeft  veel ervaring   met   het   ondersteunen   van   vereni

Stakeholders

Techniek Nederland
ISSO
Binnenklimaat Nederland
VCCN
NVDO
TVVL
FHI Gebouw automatisering